چگونگی محاسبه نمره کلی بخش Writing آیلتس

در اینجا درمورد چگونگی نمره دهی بخش writing آزمون آیلتس بحث می کنیم. بسیاری از فراگیران با این سوال مواجه می شوند که آیا writing task 1 و writing task 2 به یک اندازه نمره دارند و نمره کلی آن ها در بخش writing چگونه محاسبه می شود.

 

آیا برای writing task 1 و writing task 2 نمره یکسانی دریافت می کنم؟ آیا آن ها به صورت جداگانه تصحیح می شوند یا با هم؟

خیر. writing task 1 و writing task 2 به صورت جداگانه تصحیح می شوند. بنابراین معیارهای نمره دهی برای آن ها شبیه نیستند. فرد مصحح برای writing task 1 یک نمره به شما می دهد و برای writing task 2 نمره دیگری دریافت می کنید. سپس در نهایت نمره کل بخش writing آزمون آیلتس شما محاسبه خواهد شد.

آیا writing task 1 و writing task 2 نمره یکسانی دارند؟

خیر. writing task 2 نمره بیشتری نسبت به writing task 1 دارد. نمره writing task 2 دوبرابر نمره writing task 1 است. به عبارت دیگر، writing task 2 میزان 60% نمره شما را تشکیل می دهد و writing task 2 میزان 30% نمره شما را در بر دارد.

نمونه ای از نمره دهی بخش writing آزمون آیلتس

به عنوان مثال:

writing task 1 = band score 8

writing task 2 = band score 6

total writing score = 6.5

شما می توانید نمره خود را اینگونه تصحیح کنید: 8+6+6= 20/3 = 6.66 . شما نمره writing task 1 را یکبار می نویسید و نمره writing task 2 را دوبار و سپس آن ها را با هم جمع و تقسیم بر سه می کنید. سیستم آیلتس معمولا نمرا شما را به سمت نمره بالاتر یا پایین تر، هر کدام که نزدیک تر باشد، رند می کند. یعنی نمره شما که 6.66 شد می شود 6.5 .

آیا آیلتس نمره writing task 1 و writing task 2 را به شما اطلاع می دهد؟

خیر. متاسفانه آیلتس نمرات جداگانه writing task 1 و writing task 2 را به شما نمی دهد. بنابر این از اینکه برای هر task چه نمره ای دریافت کرده اید مطلع نخواهید شد و فقط نمره کلی شما به شما داده می شود.

آیا برای تصحیح writing task 1 و writing task 2 معیارهای یکسانی به کار گرفته می شوند؟

خیر. هر writing task 1 با توجه به 4 معیار سنجیده می شود. هر معیار 25% از نمره شما را برای آن task تشکیل می دهد. 3 معیار از آن 4 معیار برای writing task 1 و writing task 2 یکسان می باشند ولی یکی از آن ها ،چناچه در زیر ملاحظه می فرمایید، متفاوت است:

Task Achievement (فقط برای writing task 1): اطلاعات، قسمت overview، نکات کلیدی

Task Response (فقط برای writing task 2 ): ایده ها، میزان پاسخگویی به سوال مقاله، نتیجه گیری، توسعه ایده ها

Coherence and Cohesion : پاراگراف بندی، استفاده مناسب از کلمات ربط و referencing (it, that, this, etc) .

Grammatical range and Accuracy: ساختار جملات، زمانه ها، علامت گذاری، تعداد غلط ها

Lexical Resource: لغت، collocations، spelling و تعداد غلط ها

تفاوت میان نمرات 5 تا 8 و چگونگی افزایش نمره

چگونگی تصحیح writing task 2 آیلتس و نکات مربوط

چگونگی تصحیح writing task 1 آیلتس و نکات مربوط

چگونگی نمره دهی آزمون آیلتس