تاک تور (کویر ورزنه)

تاک تور (کویر ورزنه)

. با توجه به اینکه هدف اصلی این تورها کمک و تشویق علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی با تلفیق سفر و آموزش زبان است، به شرکت کنندگان توصیه اکید می شود که مکالماتشان صرفاَ به زبان انگلیسی صورت پذیرد. پس از بازدید از چند مکان عمده گردشکری کاشان نوبت به مقصد اصلی تور زبان انگلیسی یعنی کویر بی همتای مرنجاب می رسد.

. با توجه به اینکه هدف اصلی این تورها کمک و تشویق علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی با تلفیق سفر و آموزش زبان است، به شرکت کنندگان توصیه اکید می شود که مکالماتشان صرفاَ به زبان انگلیسی صورت پذیرد. پس از بازدید از چند مکان عمده گردشکری کاشان نوبت به مقصد اصلی تور زبان انگلیسی یعنی کویر بی همتای مرنجاب می رسد. 

جزییات

  • تاریخ شروع 11ام فروردین, 1401
  • مدت زمان 1 روز
  • هزینه 0 تومان