سوالات مربوط به Writing Task 1

1. چند نوع writing task 1 وجود دارد؟ در آیلتس آکادمیک انواع زیادی وجود دارند که اینجا موارد اصلی را ذکر می کنم: table, diagram, map, graph, pie chart, bar chart. جهت مشاهده نمونه سوال به قسمت writing task 1 این سایت مراجعه فرمایید. در task 1 این امکان وجود دراد که بیش از یک نوع تصویر به شما بدهند. ولی در آزمون جنرال شما باید فقط یک نامه بنویسید.

 

2. چند نمره به writing task 1 اختصاص دارد؟

0

writing task 1 یک سوم نمره writing شما را به خود اختصاص می دهد. writing task 2 دو برابر task 1 نمره دارد. برای مشاهده چگونگی نمره دهی بخش writing به قسمت چگونگی نمره دهی امتحان آیلتس مراجه کنید.

3. از لحاظ writing task 1، چه تفاوتی میان آزمون آکادمیک و جنرال آیلتس وجود دارد؟

در آیلتس جنرال شما باید برای task 1 یک نامه بنویسید ولی در آیلتس آکادمیم باید یک تصویر را توضیح دهید.

4. آیا روش تصحیح task 1 در آزمون جنرال و آزمون آکادمیک شبیه است؟

خیر. نمره دهی یکی از معیارها در تصحیح task 1 آزمون آکادمیک و جنرال متفاوت است. task achievement، که 25% نمره شما را تشکیل می دهد، در آزمون آکادمیک و جنرال به طور متفاوتی ارزیابی می شود. برای مشاهده چگونگی نمره دهی بخش writing به قسمت چگونگی نمره دهی امتحان آیلتس مراجه کنید.

5. آیا می توانم برای task 1 بیشتر از 20 دقیقه وقت بگذارم؟

شما باید زمان خود را در بخش writing مدیریت کنید. ولی شدیدا توصیه می شود که برای task 1 بیش از 20 دقیقه زمان مگذارید.

6. در writing task 1 اطلاعات را چگونه سازمان دهی کنم؟

در writing task 1 همیشه اطلاعات خود را بدین گونه سازمان دهی منید:

  1. مقدمه (introduction)
  2. تفسیر کلی (Overview)
  3. پاراگراف اول بدنه (Body Paragraph 1)
  4. پاراگراف دوم بدنه (Body Paragraph 2)

این سازمان دهی برای انواع writing task 1 قابل اجرا می باشد و باید دنبال گردد. برای هر کدام از تصاویر موجود در task 1 ؛ همچون graph, chart,..؛ این فرمول باید پیاده گردد و تمرین زیادی لازم است.

7. در هر پاراگراف بدنه، آیا نیازی به مقایسه شباهت ها و تفاوت های موجود در اطلاعات تصویر می باشد؟

خیر. هرجا نیاز به مقایسه باشد صورت سوال به شما خواهد گفت. همیشه نیاز به مقایسه اطلاعات نیست. در ابتدا باید ببینید که اطلاعات تصویر را باید با هم مقایسه کنید یا اینکه نوشتن گزارشی از آن ها کافی است و سپس برای writing خود برنامه ریزی کنید.

8. چگونه باید مقدمه بنویسم؟

مقدمه writing task 1 ، بر طبق فرمولی خاص و قابل یادگیری است. ابتدا نگاهی به توضیحاتی که در بالای تصویر وجود دارد می اندازید و همان توضیحات را به زبان دیگر و با استفاده از کلنات دیگر می نویسید. سپس اگر اطلاعات دیگری همچون اسم کشور و یا عددی نیاز به مطرح کردن در بخش مقدمه دارند، آن ها را نیز می نویسید. به عنوان مثال:” The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years”.

9. آیا نیازی به نوشتن نتیجه (conclusion) هست؟

خیر. در writing task 1 شما نیازی به نوشتن نتیجه ندارید.

10. چگونه می توانم writing task 1 خود را نمره دهم؟

نمره دادن به writing خود کار آسانی نیست. ولی نگاهی به معیارهای نمره دهی موجود در قسمت چگونگی نمره دهی امتحان آیلتس به شما کمک خواهد کرد. همچنین در اینجا توضیحاتی وجود دارند که به شما کمک خواهند مرد:

  1. از یک استاد آیلتس کمک بگیرید تا اشکالات لغت و گرامری شما را بگوید. اگر اشکالات شما در زمینه لغت و گرامر زیاد باشد شما در زمینه این دو معیار حدودا 5 می گیرید و اگر اشکالات اندکی در این دو زمینه داشته باشید نمره شما در این دو معیار تا 7 ارتقا می یابد. هرچند که معیارهای دیگری هم برای نمره کلی شما وجود دارند، ولی حداقل نمره خود را در زمینه دو معیار خواهید فهمید.
  2. بسیار تمرین کنید و نوشته های خود را با مدل درست مقایسه کنید.
  3. همه معیارهای مورد نیاز برای تصحیح writing را در لینک بالا مشاهده کنید و یاد بگیرید.

11. آیا spelling در writing task 1 مهم است؟

بله. spelling مربوط به معیار لغت است. اگر مشکلات spelling زیادی داشته باشید نمره کمی به معیار لغت شما داده می شود.

12. در قسمت تفسیر کلی (Overview) ، آیا تنها نیاز به نوشتن دو مطلب کلیدی است؟

این امر بستگی به تصویر دارد. برخی از تصاویر بیش از دو نکته کلیدی دارند و شما باید همه آن ها را در قسمت تفسیر کلی ذکر کنید. قائده مشخصی درمورد اینکه شما چند نکته کلیدی را باید در قسمت تفسیر کلی ذکر کنید وجود ندارد.

13. برای تمرین کردن، آیا می توانم یک برگه جواب شبیه برگه جواب واقعی آیلتس دریافت کنم؟

بله. در اینجا لینکی می گذارم که از طریق آن می توانید برگه جواب واقعی امتحان آیلتس را دریافت کنید. برای اطمینان از اینکه چند خط لازم است تا به تعداد 150 کلمه برسید و کسب آمادگی لازم جهت شرکت در امتحان ایلتس بهتر است بر روی برگه جواب واقعی تمرین کنید.