چگونه Writing Task 2 تصحیح می شود: توضیحاتی درمورد نمرات 5 تا 8

در اینجا یاد می گیرید که writing task 2 چگونه تصحیح می شود و تفاوت میان نمرات 5، 6، 7 و 8 در چه چیزی است. در واقع باید از 4 معیاری که ممتحن برای نمره دهی استفاده می کند مطلع باشید تا بتوانید نمره دلخواهتان را بگیرید. اگر تعداد کلماتتان کمتر از تعداد لازم باشد از شما نمره کم می شود.

 

معیارهای نمره دهی writing task 2

فرد ممتحن مقاله شما را بر اساس 4 معیار زیر می سنجد. هر معیار 25 % نمره کلی شما را تشکیل می دهد. به هر معیار در نوشته شما نمره ای داده می شود و سپس نمره کلی شما محاسبه می گردد. نمونه ای از نمره دهی را در پایین صفحه می بینید.

Task response (میزان جوابدهی به سوال)

Coherence and Cohesion (همبستگی موجود در میان جملات و پاراگراف ها)

Lexical Resource (vocabulary)

Accuracy and Grammatical Range

Task Response

در این معیار درمورد جواب شما به سوال مقاله IELTS، ایده های اصلی شما و اینکه چگونه آن ها را توسعه می دهید می باشد.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

به همه موارد موجود در سوال توجه کنید

به جای آنکه فقط به موضوع کلی بپردازید، به موارد دیگر نیز توجه کنید

از نوشتن موارد بی ربط بپرهیزید

نکات supporting را به گونه ای برنامه ریزی کنید که از موضوع اصلی دور نشوید

بیش از 250 کلمه بنویسید

Coherence and Cohesion

در این معیار سازمان بندی اطلاعات، ایجاد پاراگراف های مناسب و استفاده از linking devices (کلمات ربط) بررسی می شود.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

در نوشته خود 4 یا 5 پاراگراف بنویسید ولی نه کمتر نه بیشتر (بدین معنا که شما باید فقط 3 body paragraph بنویسید)

در هر body paragraph تنها یک ایده اصلی قرار دهید

سعی کنید یک نظم منطقی به body paragraphs بدهید

از linking words (کلمات ربط) متنوع استفاده کنید

سعی کنید از کلمه ربط اشتباه استفاده نکنید

Lexical Resource

استفاده از کلمات مختلف، paraphrase کردن سوال، spelling و تعداد غلط های شما بر این معیار اثر می گذارند.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

collocation ها را خوب یاد بگیرید و به موقع استفاده کنید (کنار هم قرار گرفتن فعل ها و اسم های مناسب)

با دقت paraphrase (نوشتن همان ایده با استفاده از کلمات دیگر) کنید تا مرتکب اشتباه نشوید

از کلمات مختلف و مرتبط با موضوع استفاده کنید

به spelling کلمات دقت کنید

از انگلیسی محاوره ای (informal English) در نوشته خود استفاده نکنید

Accuracy and Grammatical Range

به شما بر طبق ساختار جمله، استفاده درست از زمان ها، گرامر و تعداد غلط ها نمره ای داده می شود.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

از زمان های مختلف استفاده کنید (perfect tenses, conditionals, passive voice, past, future, etc )

به ترتیب قرار گرفتن لغات (word order) در جمله خود دقت کنید

از ساختارهای مختلف در جمله استفاده کنید

علامت گذاری را رعایت کنید

از غلط گرامری بپرهیزید (غلط ها از نمره شما کم می کنند) غلط های رایج در گرامر: articles, plural nouns, uncountable nouns, word order

نمونه ای از محاسبه نمره writing task 1

برای هر یک از این معیار ها به شما نمره ای داده می شود و در نهایت نمره شما محاسبه می گردد.

به عنوان مثال:

Task Achievement : Band 6

Coherence and Cohesion : Band 7

Lexical Resource (vocabulary) : Band 6

Accuracy and Grammatical Range : Band 6

نمره کل writing task 2: برابر 6+7+6+6=25/4=6.25. این نمره تبدیل به نمره بالاتر یعنی 6.5 می شود. به منظور محاسبه نمره خود همه نمرات را با هم جمع و سپس تقسیم بر 4 می کنید.

برای آگاهی از نمرات 1-9 و چگونگی محاسبه نمره بخش های به قسمت چگونگی نمره دهی امتحان آیلتس بروید.