فرمت بخش Listening آزمون آیلتس

بخش Listening دارای 4 section می باشد. هر section دارای 10 سوال و به طور کل در این بخش 40 سوال وجود دارند. هر قسمت تنها یکبار پخش می شود و شما در این بخش به انواع لهجه ها (همچون بریتانیایی، استرالیایی، نیوزلندی و آمریکایی) گوش می دهید.

section 1 :ین قسمت درمورد زندگی روزمره می باشد و شما به مکالمه ای بین دو نفر گوش می دهید (( به عنوان مثال، درمورد تنظیم موارد سفر).

section 2 :این قسمت نیز درمورد زندگی روزمره می باشد با این تفاوت که در این قسمت تنها یک نفر صحبت می کند (همانند یک سخنرانی درمورد تسهیلات یک منطقه).

section 3 :این قسمت درمورد موضوعات آکادمیک و آموزشی می باشد و شما به مکالمه ای بین دو یا چند نفر درمورد گوش می دهید ( به عنوان مثال، دو دانشجو درمورد موضوعی بحث می کنند و استادشان آن ها را راهنمایی می کند).

section 4 :ین قسمت نیز درمورد موضوعات آکادمیک و آموزشی می باشد با این تفاوت که تنها یک نفر صحبت می کند ( به عنوان مثال، فردی مطلبی را ارائه می دهد).

موارد توضیحات
زمان تقریبا 30 دقیقه (به علاوه 10 دقیقه به منظور انتقال جواب ها به پاسخنامه).
تعداد سوالات 40
جوابدهی در طول آزمون شرکت کنندگان جواب خود را بر روی برگه سوال می نویسند و در پایان به آن ها 10 دقیقه زمان داده می شود تا جواب های خود را به پاسخنامه منتقل کنند. در هنگام انتقال جواب ها به پاسخنامه دقت کنید، چرا که غلط های گرامری و املایی از شما نمره کم می کنند.
نمره دهی هر سوال برای تصحیح یک نمره دارد و نمره همه سوالات با هم برابر است.

انواع سوالات بخش Listening آزمون آیلتس

  1. Multiple-choice
  2. Matching
  3. Plan, map,diagram labelling
  4. form, note, table, flow-chart, summary completion
  5. Sentence completion
  6. Short answer question