Listening


سوالات متداول درمورد بخش Listening آزمون آیلتس

1. در بخش listening آزمون آیلتس چند قسمت وجود دارند؟ در این بخش 4 قسمت وجود دارند. قسمت های اول و دوم مربوط به مکالمات اجتماعی و روزمره می شوند و قسمت های سوم و چهارم مربوط به مکالمات آکادمیک و تحصیلی می باشند 2. آیا همه شرکت کنندگان ؛ چه آکادمیک چه جنرال؛ یک نوع تست دریافت می کنند یا اینکه تست های متفاوتی به افراد داده می شوند؟ به افراد یک نوع تست دریافت می کنند

مشاهده بیشتر

فرمت بخش Listening آزمون آیلتس

بخش Listening دارای 4 section می باشد. هر section دارای 10 سوال و به طور کل در این بخش 40 سوال وجود دارند. هر قسمت تنها یکبار پخش می شود و شما در این بخش به انواع لهجه ها (همچون بریتانیایی، استرالیایی، نیوزلندی و آمریکایی) گوش می دهید.

مشاهده بیشتر

چگونگی محاسبه تعداد کلمات

در اینجا خواهید آموخت که کلمات، اعداد و سمبل ها در آزمون آیلتس چگونه شمرده می شوند. برای بخش های Listening, Reading و Writing باید بدانید که کلمات چگونه شمرده می شوند. اگر به تعداد کلماتی که در جواب خود می نویسید دقت نکنید و تعداد اشتباهی بنویسید از شما نمره کم می شود.

مشاهده بیشتر